Дезинфекция на къщи, сгради и автомобили.

Предлагаме дезинфекция на къщи, сгради, стълбища, гаражи, автомобили и помещения от всякакъв вид. Работим с продукти и препарати за дезинфекция безопасни и безвредни за хора, животни и природа с изключително бързо действие върху вируси, микроорганизми, дрожди и др.

Как се извършва дезинфекцията на сгради и автомобили?

Извършването на дезинфекция протича по-следният начин. На първо място се събира всякаква информация от живеещите или собствениците на обектите! Какво е замърсяването, знае ли се източника на зараза, дали се касае за помещения с кръв, урина отпадаци и др. Имало ли е болни хора от вирус, като: спин, хепатит, коронавируси Covid-19, SARS, TORS, грип и други инфекции.

Какви препарати се използват ?