Дезинфекция на къщи, сгради и автомобили.

                                Уважаеми клиенти,

предлагаме дезинфекция на офиси, апартаменти, къщи, стълбища, гаражи, автомобили и помещения от всякакъв вид, както и на открити площи. Работим с препарати, които са високоефективни (силно вирусоцидно, бактерицидно и фунгицидно действие) и същевременно безвредни за човека, животните и околната среда.

                      Защо да изберете точно нас?

Много фирми, предлагащи подобна услуга претендират за професионална дезинфекция срещу вируси, а всъщност използват препарати с бактерицидно действие. Бактерицидно („убиващо бактериите“) не означава вирусоцидно („убиващо вирусите“) действие!

Препаратите, които ние използваме действат както на вируси и бактерии, така и на плесени (фунгицидно действие).
Всички продукти, които използваме са разрешени за употреба в Р. България и те са безопасни за човека, животните и околната среда.

Как се извършва дезинфекцията на сгради и автомобили?

Информираме се за обстановката от собствениците или живеещите в обекта: С профилактична цел ли се прави дезинфекцията? Има ли източник на зараза в обекта? Има ли видими замърсявания, вкл. с биологични материали (кръв, урина и др.)? В обекта пребивавали ли са лица с инфекциозни заболявания, в т.ч. Covid-19, хепатит, спин, грип ? Има ли домашни любимци? Правена ли е друга дезинфекция и кога?

В зависимост от конкретния случай подбираме подходящи препарати, след което хората и животните се извеждат от помещението и се пристъпва към неговото почистване и/или дезинфекция.
Поставяме стикери, указващи, че е извършена дезинфекция и даваме конкретни указания на живущите.

Какви препарати се използват ?